Asmens duomenų apsauga

Kokius duomenis renkame?

Jums įsigijus prekę iš „Makeup Secrets Shop" elektroninės parduotuvės, sudarome pirkimo-pardavimo sutartį, o jos įgyvendinimui reikalinga minimali informacija yra Jūsų vardas, pavardė, tel. nr. el. pašto adresas ir, pasirinkus pristatymą į namus, adresas. Jūsų kontaktai reikalingi tam, kad informuotume apie užsakymo eigą ir kitiems su užsakymu susijusiems klausimams. Ši asmeninė informacija yra reikalinga tik konkrečiai sutarčiai sudaryti ir įgyvendinti. Taip pat saugome mokėjimų istoriją siekiant įvykdyti sutartinius įsipareigojimus ir susirašinėjimų bei pokalbių su Jumis istoriją tam, kad atsakytumėme į klausimus, susijusius su Jūsų užsakymu.

Kiek laiko saugome Jūsų asmeninius duomenis?

 • Mes turime teisę saugoti Jūsų duomenis, kai tai yra būtina siekiant vykdyti mums taikomų teisės reikalavimus, taip pat apsaugoti Jūsų ir ar kitų asmenų svarbius interesus. Visais atvejais Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, nei būtina konkretiems tikslams pasiekti bei turint teisėtą pagrindą. 

 • Rinkodaros pranešimai

 • Jums sutikus, el. paštu ar SMS žinutėmis Jums siųsime rinkodaros pranešimus, kad susžinotumėme mūsų naujienas ir galėtumėte susipažinti su mūsų produktais.
 • Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti rinkodaros pranešimų susisiekę su mumis (išsiuntę žinutę skiltyje Informacija > Susisiekite su mumis arba tel. (8~6) 00 88551, arba el. paštu info@makeupsecrets.lt ). Jums atšaukus prenumeratą, mes atnaujinsime Jūsų asmens duomenis ir rinkodaros pranešimai Jums nebus siunčiami.

 • Jūs turite šias su asmens duomenimis susijusias teises:

 • teisę gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes saugome;
 • teisę reikalauti ištaisyti su Jumis susijusius duomenis;
 • teisę paprašyti, kad mes ištrintumėme Jūsų duomenis;
 • teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
 • teisę į duomenų perkeliamumą;
 • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
 • teisę atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis.

 • Jei norite įgyvendinti savo teises,  arba iškilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo ar teisių įgyvendinimo, susisiekite su mumis (išsiuntę žinutę skiltyje Informacija > Susisiekite su mumis arba tel. (8~6) 00 88551, arba el. paštu info@makeupsecrets.lt ).